Ататюрк ушел из жизни в возрасте 57 лет в Стамбуле, во дворце Долмабахче 10 ноября 1938 года в 9 часов и 5 минут. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. До сих пор сохранена обстановка спальни, где умер лидер. Там же находятся часы со стрелками, остановленными в момент прекращения сердцебиения Мустафы Кемаля. Ататюрк был похоронен в Анкаре. Гроб с его телом сначала находился в здании Этнографического музея, позже был перенесен в построенный в 1953 году Мавзолей “Аныткабир”.

(Atatürk 57 yaşında İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayında 10 Kasım 1938 de saat 9’u 5 geçe hayata veda etti. Ölüm sebebi devam eden hastalığıydı. Liderin öldüğü yatak odasındaki ortam günümüze kadar korunmaktadır. Mustafa Kemal’in kalp atışlarının durduğu andaki zamanı gösteren saatte oradadır. Atatürk Ankara’da gömüldü. Bedeninin bulunduğu mezar önce Etnografya müzesindeydi, daha sonra iste 1953 yılında inşa edilen ”Anıtkabir” mozolesine taşındı. )

Сегодня, вся Турция, скорбит по своему лидеру и основателю Турецкой Республики – Мустафа Кемаль Ататюрку. Не стало человека, который совершил невозможное, не только выиграв войну за независимость в казалось бы невозможной ситуации, а и создал Турецкую Республику, полностью изменив привычки, мировоззрение и жизнь всего турецкого народа.

(Bugün tüm Türkiye, lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yasını tutuyor. İmkansız gibi görünen bir durumda sadece İstiklal savaşını kazanmakla kalmayıp, tüm Türk halkının alışkanlıklarını, dünya görüşünü ve hayatını tamamen değiştiren Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan imkansızı başaran başka kimse olmadı.)

В знак уважения и памяти приспускаются флаги, к памятникам Ататюрка возлагаются цветы, в школах рассказывают о его жизни и подвигах.

(Saygının ve anmanın bir işareti olarak bayraklar yarıya indirilir, Atatürk anıtlarına çiçekler bırakılır, okullarda onun hayatı ve kahramanlıkları anlatılır.)

Ататюрк был великим человеком для турков. Он сделал очень многое для своей страны, за что турки ему благодарны по сей день.

(Atatürk Türkler için büyük bir adamdı. Türklerin bu güne kadar kendisine minnettar olduğu ülkesi için çok şey yaptı.)

Ежегодно в 09:05 (время смерти Ататюрка) 10 ноября Турция чтит его память минутой молчания.
Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турецкой Республики. Политический лидер, который подарил нам современную Турцию . Ряд реформ, которые были приняты Ататюрком, превратили бывшую Османскую империю в современное светское государство.
С уважением..

(Türkiye her yıl 10 Kasım saat 09:05’te (Atatürk’ün ölüm saati) bir dakikalık saygı duruşu ile onun anısını onurlandırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır. Bize modern Türkiye’yi hediye eden siyasi liderdir. Atatürk tarafından benimsenen bir dizi reform, eski Osmanlı İmparatorluğu’nu modern laik bir devlete dönüştürdü.
Saygılarımızla..

By Sergen ERZİ

Moldova'da üniversite eğitimimi İngiliz ve Rus dilleri edebiyatı ve öğretmenlik bölümü üzerine tamamlayıp halen Moldova'da yaşamaktayım. Aktif yaşamımda Moldova'da özel eğitim kurslarında yabancı öğrencilere Rusça ve Türkçe dersler vermekteyim. Edindiğim tecrübeler ve aldığım eğitim ışığında YouTube platformunda Rusça dersler yayınlamaktayım. Tüm bunlara ek olarak Rusça bilimsel makaleler, bitirme tezleri, dönem ödevleri hazırlamaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir