Rusçada hangi fiilleri ilk önce öğrenmeli? Doğal olarak en çok kullanılanları öğrenmemiz gerekir. Tamda bu yüzden pratikdilogren.com sizler için en çok kullanılan 50 fiili hazırladı.

NOT!! Hareket Fiilleri (gelmek-gitmek-getirmek vb.) bu listenin dışında tutulmuştur. Ana sebebi Rusçada hareket fiilleri konusunun çok kapsamlı olmasıdır. Hareket fiilleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma daha sonra siteye eklenecektir.

жить Jıt’  yaşamak
читать Çitat’ okumak
делать Delat’ yapmak
думать Dumat’ düşünmek
играть İgrat’ oynamak
ждать Jdat’ beklemek
хотеть Hatet’ istemek
говорить Gavarit’ konuşmak
кушать/есть Kuşat’ / Yest’ yemek
писать Pisat’ yazmak
смотреть Smatret’ izlemek/bakmak
видеть Videt’ görmek
гулять Gulyat’ gezmek
покупать Pakupat’ satın almak
давать Davat’ vermek
проснуться Prasnut’sya uyanmak
работать Rabotat’ çalışmak
учиться Uçit’sya öğrenmek
одеваться Adevat’sya giyinmek
обуваться Abuvat’sya ayakkabı giyinmek
рассказывать Rasskazıvat’ anlatmak
искать İskat’ aramak(birilerini* bir şeyleri*)
находить Nahadit’ bulmak
потерять Pateryat’ kaybetmek
петь Pet’ şarkı söylemek
пить Pit’ içmek
слушать Sluşat’ dinlemek
слышать Slışat’ duymak/işitmek
запоминать Zapaminat’ aklında tutmak
забывать Zabıvat’ unutmak
спать Spat’ uyumak
знать Znat’ bilmek
звонить Zvanit’ aramak(telefonla* )
спрашивать Spraşıvat’ sormak
помогать Pamagat’ yardım etmek
любить Lyubit’ sevmek
понимать Panimat’ anlamak
открывать Atkrıvat’ açmak
закрывать Zakrıvat’ kapamak
сидеть Sidet’ oturmak
лежать Lejat’ yatmak
вставать Fstavat’ kalkmak
мечтать Meçtat’ hayal etmek
зарабатывать Zarabatıvat’ kazanmak(para)
выигрывать Vıigrıvat’ kazanmak(oyun/loto)
проигрывать Praigrıvat’ kaybetmek(oyun/loto)
начинать Naçinat’ başlamak
заканчивать Zakançivat’ bitirmek
танцевать Tantsevat’ dans etmek
болеть Balet’ hastalanmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir