Визг

взвизгивать, взвизгнуть

 keskin çığlık

keskin çığlıklar koparmak

Треск

потрескивать

çatırtı, cazırtı, kütürdü, cızıltı

çıtırdamak, cazırdamak

Взрыв

взорваться

взорвать

patlama

patlamak

patlatmak

Плач

плакать

ağlama

ağlamak

Хохот

Хохотать

kahkaha

kahkaha atmak

Стон

стонать

inilti, iniliş, figan, efgan, sızıltı

inlemek, sızlanmak

Пение (птицы) ötüş
Вздох

вздохнуть, вздыхать

soluk, nefes, iç çekme

içler çekmek, ahlar çekmek, nefes almak

Скрип

скрипеть

gıcırtı, gıcırdama, gıcır, cayırtı, cazırtı

gıcırdamak, cayırdamak, cazırdamak

Ворчание

ворчать

homurdanma, homurtu

homurdanmak

Мурчание mırlama
Храп

храпеть

horlama

horlamak

Икота

икать

hıçkırık

hıçkırmak

Гул

гудеть

 uğultu, uğuldama, gürültü

uğuldamak

Свист

свистеть

ıslık

ıslık çalmak

Стук

стукать

vurma, çalma, tıklatma

vurmak, çalmak, tıklatmak

Шорох

шуршать, шелестеть

hışırtı

hışırdamak

Шепот

шептать, шепнуть, прошептать

fısıltı

fısıldamak

Крик

вскрикнуть

yaygara, feryat, figan, car, bağırma, çığlık

çığlıklar koparmak

Жужжание

жужжать

vızıltı

vızıldamak

Чихание

Чихать, чихнуть

Hapşırık 

hapşırmak

Кашель

кашлять

Öksürük

Öksürmek

Шум

шумить 

Gürültü

gürültü etmek, gürültü çıkarmak

By Sergen ERZİ

Moldova'da üniversite eğitimimi İngiliz ve Rus dilleri edebiyatı ve öğretmenlik bölümü üzerine tamamlayıp halen Moldova'da yaşamaktayım. Aktif yaşamımda Moldova'da özel eğitim kurslarında yabancı öğrencilere Rusça ve Türkçe dersler vermekteyim. Edindiğim tecrübeler ve aldığım eğitim ışığında YouTube platformunda Rusça dersler yayınlamaktayım. Tüm bunlara ek olarak Rusça bilimsel makaleler, bitirme tezleri, dönem ödevleri hazırlamaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir