У Вас есть вопросы? Sorunuz var mı?
Вы тут? Burada mısınız? 
Могу ли я у Вас кое-что уточнить? Sizinle bir şeyleri netleştirebilir miyim? 
Вы меня хорошо слышите? Beni iyi duyabiliyor musunuz? 
Извините, не могли бы Вы говорить немного громче? Affedersiniz, biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz acaba? 
Прощу прощения, Вас трудно понять, говорите пожалуйста немного медленнее. Özür dilerim, fakat sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Rica etsem daha yavaş konulabilir misiniz? 
Теперь лучше? Şimdi daha iyi mi? 

 

Стимулирующий Dürtücü, uyarıcı
Требовательный Titiz, sert 
Надоедливый Sırnaşık, yılışık, usandırıcı
Плодотворный Verimli, faydalı
Повседневный Günlük, gündelik
Стоящий Değer
Разнообразный Çeşitli

 

Штат сотрудников Çalışan kadrosu 
Генеральный директор(СЕО) CEO 
Бухгалтер Muhasebe
Аналитик Analitik
Асисстент(секретарь) Asistan ( sekreter )
Менеджер(управляющий) Yönetici, idareci
Директор Direktör, müdür
Администратор Yönetmen, müdür, yönetici 
Инженер Mühendis

 

Быть ответственными за … -e karşı sorumlu olmak
Состоять из … -den oluşmak
Координировать Koordine etmek
Представиться Kendini tanıtmak
Поддерживать связь с … -ile iletişime geçmek 
Включать в себя Barındırmak, dahil etmek 
Контролировать Kontrol etmek 
Работать из дому Evden çalışmak
Работать в сфере … … alanında çalışmak

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir